top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

 

Vážení hosté,

 

dovolujeme si Vás informovat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Vaše údaje získáváme za účelem:

 

1. Nabídky, rezervace, uzavření smlouvy o ubytování, evidence ubytovaných, žádosti o recenzi (tzv. plnění smlouvy a oprávněný zájem). Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, termín pobytu, cena, speciální přání, preference. Tyto údaje jsou využívány pouze k danému účelu a nejsou poskytovány třetím osobám. Jsou uchovávány po dobu poskytování našich služeb, nebo do doby podání námitky.

Tyto údaje jsou získávány přímo od Vás zákazníků jako subjektů údajů nebo nám tyto údaje mohou být předány za účelem vyřízení Vaší poptávky nebo rezervace na základě uzavřených smluv se zprostředkovateli ubytování (provozovateli rezervačních portálů, cestovními kancelářemi nebo agenturami).

 

2. Vedení Evidenční knihy podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (tzv. zákonná povinnost). Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, účel pobytu, doba ubytování, datum narození, číslo občanského průkazu. Tyto údaje podléhají kontrole ze strany Městského úřadu a Policie ČR. Ze zákona musí být uchovávány po dobu 6 let.

 

3. Vedení Domovní knihy a evidence v internetové aplikaci Ubytport podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (tzv. zákonná povinnost). Platí pro cizince a jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Tyto údaje podléhají kontrole ze strany Policie ČR a Cizinecké policie. Ze zákona musí být uchovány po dobu 6 let.

 

4. Evidence účetních dokladů, tj. účtenek a faktur, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tzv. zákonná povinnost). Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, popř. identifikační údaje firmy, termín pobytu, cena. Tyto údaje podléhají kontrole ze strany Finančního úřadu. Ze zákona musí být uchovány po dobu 5 let.

 

5. Zasílání informačních sdělení tj. e-mailového, poštovního, popř. telefonického kontaktu se zákazníky, kteří již našich služeb využili, s cílem informování o novinkách a speciálních nabídkách našich služeb (tzv. oprávněný zájem). Tato informační sdělení vždy obsahují možnost odmítnutí zasílání těchto sdělení. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon. Tyto údaje jsou využívány pouze k danému účelu a nejsou poskytovány třetím osobám. Jsou uchovávány po dobu poskytování našich služeb, nebo do podání námitky.

 

6. Při procházení našich webových stránek používáme tzv. cookies, které se využívají ke zlepšení našich webových stránek a jejich analýze (tzv. oprávněný zájem). Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Pokud si budete přát informovat o svých osobních údajích, své osobní údaje změnit, vymazat nebo jakkoliv omezit jejich zpracování, podat námitku či odvolat souhlas, kontaktujte nás prosím na adrese rezervace@modra-ruze.cz, Jana Ondráčková, 604 529 570 (správce). S jakoukoliv stížností se můžete obrátit na dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

 

V Třeboni, 25. května 2018

bottom of page